CO² compensatie

Ons klimaat verandert!

De enorme uitstoot van broeikasgassen is een van de grootste oorzaken van de klimaatveranderingen. De opwarming van de aarde veroorzaakt het stijgen van de zeewaterspiegel. Als we niets doen, zullen de gevolgen wereldwijd enorm zijn, voor het milieu, voor de economie en voor de samenleving.

Ook tijdens de productie en transport van verpakkingsmaterialen is er sprake van CO2 uitstoot. Wij zijn continu bezig om onze processen te verbeteren en efficiënter te maken waardoor de CO2 uitstoot gereduceerd blijft worden. Het is nu nog niet mogelijk om een verpakking te produceren zonder dat er sprake is van CO2 uitstoot, maar wat we tegenwoordig wel kunnen is de hoeveelheid CO2 die uitgestoten wordt, weer terugverdienen door het te compenseren.

CO² uitstoot kan gecompenseerd worden door CO2 rechten te kopen. Deze CO2 rechten worden gecreëerd op diverse projecten op allerlei plaatsen ter wereld. Voor ons meest recente compensatie project hebben wij gebruik gemaakt van rechten die gecreëerd zijn door in Tanzania mensen te helpen veranderen van koken op een houtvuurtje, naar koken op biogas. Hiermee wordt heel veel uitstoot van CO2 voorkomen. Door in dit soort projecten te investeren kunt u dus de CO2 die uitgestoten is bij de productie van uw verpakking, of zelfs bij de productie van uw totale product, compenseren. Zo zijn er nog heel veel andere projecten. Kies er een die past bij uw klant en markt! U kunt hier meer lezen over het specifieke biogas project in Tanzania.

Wij kunnen met onze partner Climate Neutral Group een inventarisatie maken van de hoeveelheid CO2 die u dient te compenseren. U kunt ook een speciaal logo voeren of claimen dat uw verpakking CO2 neutraal is.

CO2neutral

Wilt u meer informatie over het compenseren van de CO2-uitstoot van uw verpakking of product, neem dan contact met ons op.